Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğe Genel Bakış

UBM için sürdürülebilir iş yapmak sadece yeşile saygılı olmak ile ilgili değil, uzun dönemli sorumlu yöneticilik ve idarecilik göstererek, bugünün karlılığı koruyarak ve yarın da başarıya ulaşmayı garanti etmektir. Yaklaşımımız aşağıdaki tüm önemli konuları kapsamaktadır:

  • İnsanlar ve Kültür – Çalışanlarımızı nasıl işe alırız, motive ederiz ve destekleriz.
  • Sorumlu İş Yapma – Çevresel etkimizi nasıl yönetiriz
  • Topluluklar – Birlikte çalıştığımız toplulukları nasıl destekleriz
  • UBM’yi Yönetmek – İyi bir yönetimi nasıl sağlarız ve riskleri nasıl yönetiriz (konuyla ilgili detaylara, yıllık raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Bildirisi’nden ulaşabilirsiniz.)

İnsanlar ve Kültür

İnsanlar ve kültür bizim stratejik önemdeki konularımızdan birisidir. Sürdürülebilirlik programımızın merkezini oluşturmaktadır.

Uzun süreli karlılık (hissedar değeri) üretebilmemizin en önemli hususlarından birisi tüm seviyelerde en yetenekli kişileri bulabilmemiz, onları istihdam edebilmemiz ve geliştirebilmemizdir. Bunu aşağıda belirttiğimiz farklı yollarla yaparız:

  • Yetenek yönetimi – En dikkat çeken örnekleri İş Lideri Programı ve bölgesel Liderlik Gelişim Programımızdır.
  • Esnek çalışma ve ücretli izin imkanları sunan istihdam politikaları uygulamak
  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi prensiplerini desteklemek
  • Uygun ödül sistemi – primleri, uzun dönemli teşvikleri ve tasarruf programları
  • Çalışanlarımızın sağlık koşullarını iyileştirmek – sağlık klinikleri ve programları, check-up, spor kulübü